Image of Eva-Lena Eirefelt

Eva-Lena Eirefelt's Email and Phone

Projektledare @ Stockholms stad

Eva-Lena Eirefelt's Email

  • e****t@stockholm.se
View Eva-Lena's Contact Info
It's free! Takes 5 seconds to sign up
  • Also Viewed Profiles
Location Stockholm, Sweden
Work
Projektledare @ Stockholms stad
Projektledare @ Stockholms stad
Projektledare @ Stockholms stad
Utredare @ Stockholms stad
Handläggare/controller @ Stockholms stad
Handläggare/chefsassistent @ Stockholms stad
Biträdande borgarrådssekreterare @ Stockholms stad
Borgarrådsassistent @ Stockholms stad
Arbetsledare @ Metrobutikerna AB
Education
Samhällsplanerarlinjen @ Stockholm University
About

Jag är en uppgiftsorienterad projektledare som genomför mina arbetsuppgifter på ett strukturerat, effektivt och professionellt sätt. Jag gillar utmaningar och arbetar gärna under lite tidspress. Jag motiverar och stimulerar andra människor. Jag har ett respektfullt förhållningssätt gentemot andra.

Projektledare @ Jag arbetar på personalstrategiska avdelningen. Utredningsarbete, bistår personaldirektören med beslutsunderlag och annat. From March 2013 to Present (2  see more

Search 1.5 billion
Email & Phone#

Browse to anyone's Linkedin profile, and Contactout will find that person's email address and phone number

Start your free trial
(300+ Reviews)

Contactout is used by recruiters at 30% of the fortune500

Ready to try ContactOut?

Start your free trial
(300+ Reviews)