Image of Mats Hedqvist

Mats Hedqvist's Email and Phone

Sr Analyst @ MineBI AB

Mats Hedqvist's Email

  • m****t@gmail.com
View Mats's Contact Info
It's free! Takes 5 seconds to sign up
Location Eskilstuna, Sweden
Work
Sr Analyst @ MineBI AB
konsult @ Know IT Gävleborg AB
Sr BI-utvecklare/Analytiker @ RNB Retail and Brands AB
Business intelligence utvecklare med inriktning mot datamining @ Aregab AB
Konsult @ RKS Data AB
Systemutvecklare @ Lantmäteriet
Education
Tillämpad statistik @ Högskolan Väst
Dataanalys/Statistik 15p @ Högskolan i Gävle
Dataanalys 7, 5p @ Karolinska institutet
Ekonomi och IT @ Stockholm University
IT @ University of Gävle
IT @ KTH Royal Institute of Technology
About

Bygger och designar datalager i Oracle och SqlServer, främst efter Lindstedt och Kimballs idéer. Jag tror att prediktiv analys kommer att få en större betydelse framöver, för vad är det för mening att spara gigantiska datamängder utan att kunna dra slutsatser utifrån den ? En analytiker som kan dra dessa slutsatser borde varje företag ha och dra  see more

Search 1.5 billion
Email & Phone#

Browse to anyone's Linkedin profile, and Contactout will find that person's email address and phone number

Start your free trial
(300+ Reviews)

Contactout is used by recruiters at 30% of the fortune500

Ready to try ContactOut?

Start your free trial
(300+ Reviews)