Sirotkin Information Security AB Email Format & Employee Directory

Sirotkin Information Security AB email address format Percentage
{first} 100%
Sirotkin Information Security AB email address format

{first}

Percentage

100%

Vårt företag erbjuder avancerat konsultstöd inom området informationssäkerhet. Verksamheten är riktad främst till försvars- och vårdsektorn, men även privata företag med höga krav på säkerhet tillhör målgruppen. Tjänster som erbjuds innefattar roller som teknisk projektledare, IT-arkitekt, säkerhetsanalytiker och säkerhetsexpert.

Sirotkin Information Security AB contact details

Number of employees:
Industry:
Information Technology and Services
Location:
Address:
Phone: