Image of Ton Denters

Ton Denters's Email and Phone

Strategisch adviseur Water, Groen en Milieu @ Kwartiermaker nieuw assetspecialistenteam binnen Ingenieursbureau Amsterdam

Ton Denters's Email

  • t****s@hetnet.nl
View Ton's Contact Info
It's free! Takes 5 seconds to sign up
  • Also Viewed Profiles
Location Amsterdam Area, Netherlands
Work
Strategisch adviseur Water, Groen en Milieu @ Kwartiermaker nieuw assetspecialistenteam binnen Ingenieursbureau Amsterdam
Strategisch adviseur Openbare ruimte & Groen @ Advies- en Ingenieursbureau van Amsterdam
Omgevingsmanager Hoogwaterbeschermingsprogramma / Dijken op veen @ Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Senior ecoloog & adviseur Groene leefomgeving @ Advies en Ingenieursbureau van Amsterdam
Auteur: Natuur(wetenschappelijke)publicaties @ diverse uitgevers
Auteur: Plantenkijkgids Nederland @ Uitgave Fontaine Uitgevers BV
Senior projectadviseur (detachering) @ Stadsdeel Amsterdam-Noord
Programmamanager Strategisch Groenproject AmstelGroen @ Provincie Noord-Holland
Senior beleidsadviseur Natuur, Landschap en Recreatie @ Provincie Noord-Holland
Zelfstandig adviseur @ Bureau EcoStad in opdracht van DRO Gemeente Amsterdam
Auteur: Veldgids Stadsplanten @ Uitgave Fontaine Uitgevers
Projectleider gebiedsprogramma Kennemerzoom @ Provincie Noord-Holland
Projectadviseur (detachering) @ Stichting Landschap Noord-Holland
Projectadviseur Groenblauwe visie Noord-Holland-Zuid @ Provincie Noord-Holland
Projectleider Natuur buiten natuurgebieden @ Provincie Noord-Holland
Projectarchitect en -leider EHS-verbinding De Groene AS @ Provincie Noord-Holland
Floron-coördinator Groot-Amsterdam @ Floron / PGO
Projectleider Ontsnippering (P)EHS @ Provincie Noord-Holland
Groepleider natuur- en milieuzaken @ Gemeente Schiedam
Ecologisch beleidsadviseur / flora- en vegetatiekartering @ Provincie Noord-Holland
Adviseur ecologie, groen en milieueducatie @ Gemeente Den Haag
Publieksvoorlichter @ Waddenvereniging
Docent & trainer veldbiologie @ Stichting Veldstudiecentrum Orvelte
Medewerker Nederlandse Flora @ Leiden University / Nationaal Herbarium
Education
@ Postacademische opleidingen programmamanagement en interactieve planvorming (Nirov)
@ Bestuursacademie; cursus staats- en bestuursrecht
@ Open Universiteit Nederland; milieukunde
Nieuwe Lerarenopleiding De Witte Lelie / Biologie - Aardrijkskunde @ HBO University
About

Visie: Groen 'leeft' en is in hoge mate bepalend voor de stedelijke kwaliteit. Het is een kunst om die kwaliteit optimaal vorm te geven en daarbij nieuwe inzichten en ervaringen te benutten. Een geïntegreerde aanpak met water- en milieuopgaven levert meer op … meer in relatie tot bijvoorbeeld klimaatadaptatie, biodiversiteit en sustainability. Het is een benadering die  see more

Search 1.5 billion
Email & Phone#

Browse to anyone's Linkedin profile, and Contactout will find that person's email address and phone number

Start your free trial
(300+ Reviews)

Contactout is used by recruiters at 30% of the fortune500

Ready to try ContactOut?

Start your free trial
(300+ Reviews)