Image of Mona Ericsson

Mona Ericsson's Email and Phone

Områdeschef Lindholmens gymnasieområde @ Utbildningsförvaltningen, Göteborgs Stad

Mona Ericsson's Email

  • m****n@falkenberg.se
View Mona's Contact Info
It's free! Takes 5 seconds to sign up
Location Gothenburg, Sweden
Work
Områdeschef Lindholmens gymnasieområde @ Utbildningsförvaltningen, Göteborgs Stad
Utredare @ Skolinspektionen
Rektor @ JB gymnasiet/JB education
Verksamhetschef @ Falkenbergs kommun
Rektor @ Halmstads kommun
Rektor @ Ljud & Bildskolan, LBS AB
Gymnasielärare/Rektor @ Halmstads kommun
Gymnasielärare @ Värnamo kommun
Education
Rektorsutbildning @ Växjö universitet
@ Ledarskapsutbildning - Halmstads kommun
@ Projektledarutbildning - Wenell Management
@ UGL - Utveckling Grupp Ledarskap
Media- och kommunikationsvetenskap @ Högskolan i Halmstad
Master, Master of Language education @ Lunds universitet
Svenska, engelska och historia @ Växjö universitet
About

Områdeschef Lindholmens gymnasieområde @ Övergripande ansvar för Bräckegymnasiet, Bräcke IM, Center för språkintroduktion, Ester Mosessons gymnasium, Lindholmens tekniska gymnasium, Motorbranschens tekniska gymnasium (MTG), Polhemsgymnasiet samt Älvstrandens bibliotek. From September 2014 to Present (1 year 4 months) Utredare @ Genomför regelbunden tillsyn av skolor, såväl kommunala som fristående; grund- och gymnasieskolor, särskolor samt vuxenutbildning (huvudmän samt utförare). From  see more

Search 1.5 billion
Email & Phone#

Browse to anyone's Linkedin profile, and Contactout will find that person's email address and phone number

Start your free trial
(300+ Reviews)

Contactout is used by recruiters at 30% of the fortune500

Ready to try ContactOut?

Start your free trial
(300+ Reviews)