Image of Lovisa Dahlén

Lovisa Dahlén's Email and Phone

Project Manager @ Aon Risk Solutions

Lovisa Dahlén's Email

  • l****n@hotmail.com
View Lovisa's Contact Info
It's free! Takes 5 seconds to sign up
  • Also Viewed Profiles
Location Stockholm, Sweden
Work
Project Manager @ Aon Risk Solutions
Verksamhetsadministratör @ FMV
Försäkringsförmedlare @ Aon Risk Services
Butiksbiträde @ Scoop
Butiksbiträde @ SkiStar AB
Gymnastikledare @ Enebybergsgymnasterna
Education
2012, Psykologi, VG @ Lunds universitet
Folkhälsovetenskap @ Karolinska institutet
About

Project Manager @ Min roll som projektledare innebär att jag leder och driver projekt inom främst Aon Affinity och Aon Hewitt. Inom Aon Affinity arbetar jag som en övergripande projektledare över hela försäkringsprocessen, från uppstart av försäkringsprocessen, sammanställning av dokument, testning till utskick till kunden. Inom Aon Hewitt ansvarar jag i allt från mindre projekt såsom interna  see more

Search 1.5 billion
Email & Phone#

Browse to anyone's Linkedin profile, and Contactout will find that person's email address and phone number

Start your free trial
(300+ Reviews)

Contactout is used by recruiters at 30% of the fortune500

Ready to try ContactOut?

Start your free trial
(300+ Reviews)