Image of Jord Schneijdenberg

Jord Schneijdenberg

Freelance ICT Adviseur: Informatie Analist en VB(A) Developer

ICT Adviseur a.i. [Business Informatie BI Data Analist Architect]

The Hague Area, Netherlands

Section title

Jord Schneijdenberg's Email Addresses & Phone Numbers

Jord Schneijdenberg's Work Experience

Freelance ZP ZZP

Freelance ICT Adviseur: Informatie Analist en VB(A) Developer

January 2013 to Present

Song Bandit

Medebedenker & Eigenaar

January 2009 to Present

The Hague Area, Netherlands

Rijkswaterstaat

Adviseur / Ontwikkelaar "Register persoonscertificaten" F-gassen (a.i.)

October 2013 to October 2015

The Hague Area, Netherlands

Jord Schneijdenberg's Education

Haagse Hogeschool - Den Haag

Bachelor's degree Management & Beheer van Informatievoorziening en Technologie

1998 to 2009

Zeeland College / ROC Zeeland - Vlissingen

MBO Technische Informatica

1994 to 1998

Jord Schneijdenberg's Professional Skills Radar Chart

Based on our findings, Jord Schneijdenberg is ...

Empathetic
Engaging
Measured

What's on Jord Schneijdenberg's mind?

Based on our findings, Jord Schneijdenberg is ...

52% Left Brained
48% Right Brained

Jord Schneijdenberg's Estimated Salary Range

About Jord Schneijdenberg's Current Company

Freelance ZP ZZP

Ik ben geïnteresseerd in tijdelijke full- en part-time opdrachten vanaf 1 maand tot en met ca. 2 jaar in rollen als informatie architect, business analist, informatie analist, business information consultant, functioneel ontwerper, coördinator functioneel beheer, senior functioneel beheerder, teamleider software ontwikkeling, applicatie beheerder, implementatie consultant, demand manager, informatie manager of informatie consultant. Ook mag u mij benaderen...

Frequently Asked Questions about Jord Schneijdenberg

What company does Jord Schneijdenberg work for?

Jord Schneijdenberg works for Freelance ZP ZZP


What is Jord Schneijdenberg's role at Freelance ZP ZZP?

Jord Schneijdenberg is Freelance ICT Adviseur: Informatie Analist en VB(A) Developer


What is Jord Schneijdenberg's personal email address?

Jord Schneijdenberg's personal email addresses are j****[email protected], and l****[email protected] and l****[email protected]


What is Jord Schneijdenberg's business email address?

Jord Schneijdenberg's business email addresses are not available


What is Jord Schneijdenberg's Phone Number?

Jord Schneijdenberg's phone (**) *** *** 411


What industry does Jord Schneijdenberg work in?

Jord Schneijdenberg works in the Logistics and Supply Chain industry.


About Jord Schneijdenberg

📖 Summary

Ik ben een allround ICT adviseur met een technische achtergrond en 20 jaar werkervaring. Daarvan de afgelopen 10 jaar actief op het gebied van informatie management. Klussen binnen informatie- en procesanalyse, met een brug naar architectuur, business en techniek passen mij het beste. Een middel is geen doel, en zo kijk ik ook naar mijn bijdrage aan het voortbrengingsproces. Mijn resultaten zijn doelmatig, overdraagbaar en op hun beurt ook praktisch toepasbaar voor de volgende stap. Succes valt of staat door betrokkenheid tussen mensen en het werk. Deze waarden keren terug in mijn (werk)houding. Mijn technische achtergrond versterkt mijn analytische vaardigheden. Voldoening haal ik uit mijn werk als de door mij opgeleverde resultaten ook gebruikt worden. Woorden waarmee anderen mij beschrijven zijn autonoom, leergierig, authentiek, creatief, sociaal, snel schakelend, grondig, geordend.Freelance ICT Adviseur: Informatie Analist en VB(A) Developer @ Ik ben geïnteresseerd in tijdelijke full- en part-time opdrachten vanaf 1 maand tot en met ca. 2 jaar in rollen als informatie architect, business analist, informatie analist, business information consultant, functioneel ontwerper, coördinator functioneel beheer, senior functioneel beheerder, teamleider software ontwikkeling, applicatie beheerder, implementatie consultant, demand manager, informatie manager of informatie consultant. Ook mag u mij benaderen als u periodiek terugkerend kort onderhoud of een kortere opdracht dan een maand (totale besteding, niet doorlooptijd) heeft op het gebied van Visual Basic en Visual Basic for Applications (VBA), Microsoft Office integratie of peer-reviews van programma's van eisen, functioneel ontwerpen, etc. Dit ligt in het verlengde van mijn ervaring en vind ik leuk om er bij te doen als afwisseling. En door kleine technische klussen houd ik ook mijn affiniteit met softwareontwikkeling vast. From January 2013 to Present (3 years) Medebedenker & Eigenaar @ [Branche: Muziek / Commercie] De beste manier om je band en repertoire te beheren. Website bedoeld voor muzikanten om (intern gericht, geen social media of aanverwanten) samen te werken. Workflow, DMS, PHP, MySQL, Zend, jQuery, Apache. From January 2009 to Present (7 years) The Hague Area, NetherlandsAdviseur / Ontwikkelaar "Register persoonscertificaten" F-gassen (a.i.) @ Realisatie en reparatie werkzaamheden aan software als ontwikkelaar. Daarnaast verantwoordelijk voor de gebruikersondersteuning en verder onderhoud van het F-Gassen register persoonscertificaten (diploma register). Dit diploma register bevat informatie over verstrekte persoonscertificaten voor alle relevante werkzaamheden en vakgebieden die vallen binnen de F-gassen verordening. From October 2013 to October 2015 (2 years 1 month) The Hague Area, NetherlandsICT Adviseur / Analist / Ontwerper (a.i.) @ [Branche: Rijksoverheid / Publieke Sector] Als analist en ontwerper betrokken bij 3 grote projecten, te weten: ♦ Analyse en aansluiting op de NHR/BAG basisregistraties, ♦ het (overheids)standaardplatform eHerkenning voor multi factor authenticatie en ♦ de analyse en implementatie van wijzigingen voor de verbetering van gebruikerservaringen. Werkzaamheden en resultaten zijn RfC's/functioneel ontwerpen, coördinatie implementatie bij system integrator, leverancierselectie, beoordeling offertes en technisch ontwerpen, implementatie webrichtlijnen WCAG2.0, testplannen opstellen, testen, ontwerpen XML interface en afstemmen API met implementatie partners/eindklanten, implementatie BAG/huisnummer besluit, instructie helpdesk en interne voorlichting na oplevering. From August 2013 to October 2015 (2 years 3 months) The Hague Area, NetherlandsICT Adviseur (a.i.) @ [Branche: Rijksoverheid / Publieke Sector] Opstellen globale impactanalyse voor herontwerp ('facelift') van een bestaande .NET web applicatie. Grondslag van de analyse zijn onder meer gebruikerssessies, correspondentie, klant tevredenheidsonderzoeken en bestaande wensen. Het resultaat is in de vorm van een shortlist, samen met een voorstel voor het realisatietraject opgevelerd. Hierbij zijn onder meer Webrichtlijnen 2.0 gebruikt (WCAG2.0+) als vertrekpunt. From June 2013 to July 2013 (2 months) The Hague Area, NetherlandsSenior Business- & Informatie Analist @ [Branche: Rijksoverheid / Publieke Sector] Voor verschillende projecten als analist verantwoordelijk voor onder meer architectuur, koppelvlakken, processen, requirements, functioneel ontwerpen, etc. En vervolgens ook direct betrokken bij realisatie, implementatie, aansturing leverancier(s), testen, planning, etc. binnen betrokken projecten. Projecten en programma's waarvoor ik deze werkzaamheden heb uitgevoerd: ♦ Opschonen en harmoniseren applicatielandschap en applicatieportfolio EVD ♦ Invlechting van nieuwe afdelingen bij diverse fusies en reorganisaties ♦ Klantregistratie en -harmonisatie: CRM, Klantregister, gegevenswasstraat, NHR, GBA, Basisregistraties ♦ Workflow document management implementatie ♦ Digitaliseren (Lean) aanvraag- & afhandelingsproces voor EIA/MIA/Vamil ♦ High-Trust implementatie op basis van algoritmen voor EIA/MIA/Vamil ♦ Analyse, aanpassing en implementatie van webapplicaties ♦ Geografische gegevens ontsluiten via web, cookiewetgeving, handhavingondersteuning ♦ Implementatie van diverse elektronische formulieren (eLoket), gebaseerd op eHerkenning ♦ Verbeteren intern proces d.m.v. o.a. RASCI/RACI achtige procesbeschrijvingen en werkprocessen From March 2010 to July 2013 (3 years 5 months) The Hague Area, NetherlandsAdviseur ICT & BI Consultant @ [Branche: Rijksoverheid / Publieke Sector] Binnen verschillende projecten gewerkt als ICT adviseur op het gebied van softwareimplementatie. ♦ BI rapportages en analyses met Business Objects en MS SQL Server ♦ LISA basisregistratie analyse (MS SQL Server) ♦ Implementatie BBR (MS SQL Server) ♦ Implementatie Data-Quality Management (Proces & Techniek) ♦ Implementatie Work-Flow-Document-Management (Prototyping o.b.v. Visual Basic / MS Access) ♦ Achtervang coördinator Functioneel Applicatie Beheer ♦ Mede opstellen jaarwerkplan ICT en inpassen in het beleidsplan ♦ Implementatie Wijziging AMvB Besluit Melden From September 2008 to March 2010 (1 year 7 months) The Hague Area, NetherlandsCoördinator Functioneel Beheer LMA @ [Branche: Rijksoverheid / Publieke Sector] Adviseur op het gebied van operationele applicatie(s) aan de Adviseur ICT. Teamleider / meewerkend voorman Functioneel Beheer. ♦ Organiseren van changeboard bijeenkomsten i.s.m. de ICT adviseur ♦ Operationele aansturing softwareleverancier / Service Level Management ♦ Problem management, prioriteren werkvoorraad Functioneel Applicatie Beheer ♦ Adviseur in ICT projecten voor het LMA ♦ Technische vraagbaak voor softwareleveranciers t.b.v. XML interface, PKI Certificaten ♦ Ondersteuning BI rapportages en analyses in Business Objects en MS SQL Server From December 2007 to August 2008 (9 months) The Hague Area, NetherlandsFunctioneel Applicatie Beheerder LMA @ [Branche: Rijksoverheid / Publieke Sector] Functioneel Applicatiebeheer / Operationeel houden van AMICE, het meldsysteem van het LMA. Het LMA is verantwoordelijk voor de registratie en het beheer van meldingen van bedrijfs- en gevaarlijk afval in Nederland. ♦ Voorbereiden en bijhouden call-lijst change requests ♦ Wijzigingsverzoeken uitwerken tot Request for Change (RfC) en inbrengen bij het CAB ♦ Impact analyses system integrator beoordelen en inbrengen bij CAB ♦ Gebruikersondersteuning, change- en incidentmanagement en helpdesk ♦ Faciliteren bij de jaarlijkse informatiebeveiliging-check, ♦ Functionele en Gebruikers Acceptatietesten (FAT/GAT) ♦ Service Level Agreement controleren en maandrapportage valideren van leverancier ♦ Functioneel Ontwerp / Logisch database-model bijhouden ♦ Uitwijkomgeving, TopDesk, Rapportages, Access databases, MS Office VBA scripts, etc. ♦ Onderhouden Frequently Asked Questions en website From December 2006 to November 2007 (1 year) The Hague Area, NetherlandsMedewerker Financiële Administratie @ [Branche: Uitzending & Detachering / Commerciëel] Ondersteunen van medewerkers op de financiële afdeling met het wegwerken van een achterstand in het factureringsproces. ♦ Proforma facturen vergelijken met uit te betalen facturen ♦ Bugs in betrokken Oracle omgeving met de hand (afrondingsproblemen) corrigeren ♦ Geautomatiseerd facturen vergeleken dmv screenscraping en Oracle systeem ♦ Ondersteuning van gebruikers bij MS Office applicaties, VBA macro's, etc. ♦ Automatiseren van diverse handmatige processen (MS Office / VBA) ♦ Opruimen en ordenen (digitaal) archief From September 2006 to November 2006 (3 months) The Hague Area, NetherlandsVB6 / .NET Software Ontwikkelaar @ [Branche: Gezondheidszorg / Commercieel] Software ontwikkeling in .NET en Visual Basic 6. MI Consultancy levert onder meer Electronisch Medisch Dossier NORMA. Dit ondersteunt ziekenhuizen (AMC, Spaarne, etc.) en zelfstandige behandelcentra's in de uitvoering van het primaire proces - het leveren van zorg. Dit reikt tot en met het koppelen aan hardware, zoals o.a. oogmeet- en röntgenapparatuur en laboratoriumsystemen. Inclusief afdeling overstijgende workflow en integratie met ziekenhuis informatie systemen (O.m. ChipSoft). Het EMD werkt administratief ook samen met zorgverzekeraars door middel van DBC's (Diagnose Behandel Combinaties) op basis waarvan de financiële afhandeling van zorg in Nederland wettelijk is geregeld. Werkzaamheden betroffen het ontwikkelen en onderhouden van: ♦ Correspondentie-module (Brieven/CRM) ♦ HL7 module (ZIS interfacing) ♦ Laboratorium (Palga, XML) component ♦ OCX/DLL's in VB6 t.b.v. RS232 koppelingen ♦ RS232/LPT koppelingen: Keratometer, Auto-Refractometer, Non Contact Tonometer, Lensometer ♦ Implementatie maatwerkkoppelingen bij diverse ziekenhuizen, ZBC's en poli's ♦ Ontdubbeling/Kwaliteit/Merge-tool voor patiënten-dossiers ♦ Releases, software packaging, onderhouden ticketsysteem, helpdesk en support, standaardisering werkzaamheden, sourcecode (MVC / design patterns), versioning / versiebeheer sourcecode, testen, screencasts maken, muziek componeren bij promotiemateriaal. From January 2005 to August 2006 (1 year 8 months) Amsterdam Area, NetherlandsICT Medewerker @ [Branche: Geestelijke Gezondheidszorg / Publieke Sector] Gebruikersondersteuning / servicemanagement. ♦ Inventariseren software en infrastructuur (CMDB, ITIL) From November 2004 to December 2004 (2 months) Breda Area, NetherlandsRingtone Producer @ [Branche: Mobiele Content Provider / Commercieel] Componeren, converteren en klaarzetten van mobiele content voor de Nederlandse markt aan wholesale klanten zoals TMF, 3FM, Radio 538, Mojo, Sony BMG en BMI. ♦ Uitzoeken, opnemen, afmixen en produceren van ringtones in (veel) verschillende formaten ♦ Verplichtingen auteursrechten wereldwijd (BREIN, BUMA/STEMRA) inventariseren ♦ Ontwikkelen van een eenvoudig webbased intern ticket-systeem in ASP / MS SQL Server From May 2004 to November 2004 (7 months) The Hague Area, NetherlandsICT & CRM Implementatie Consultant / VB Ontwikkelaar / [email protected] & Callcenter Coördinator @ [Branche: ICT, Direct Marketing, Transport, HRM, Opleidingen / Commercieel] Voor Viertal Projectorganisatie (Detachering en uitzenden van personeel en HRM diensten), Viertal Automatisering, Viertal Call-Support en Holtzer & Delissen (Autotransport & Executive service). Binnen alle business-units zeer veel en zeer uiteenlopende projecten uitgevoerd. ♦ Gedetacheerd: On-site user support, ♦ Visual Basic 5 en 6 development, ♦ Call-Center Coördinator, Helpdesk, Antwoordservice ♦ [email protected] thuishulp voor PC's, home and small busines, ♦ Service Management (McAfee ePO, onderhoud, firewall, hardware, ITSM) ♦ Onderhoud facturatiesysteem particuliere thuiszorginstelling (VB/Access) ♦ Invaldocent Excel bij Haagse Hogeschool (Excel) ♦ Testen en documenteren leslokaal concepten middelbare scholen (InDesign) ♦ Chauffeursdiensten (Lease auto transport en privé chauffeur indien tekort personeel) ♦ Webdevelopment ASP, Automatisch factureren en registreren nieuwe klanten ♦ Belscripts Outbound / Inbound ♦ Trainen medewerkers ♦ SuperOffice CRM / Technisch Beheer ITSM / Implementatie & advies From April 2001 to April 2004 (3 years 1 month) The Hague Area, NetherlandsHelpdeskmedewerker / Technisch Beheerder ITSM / VB6 Ontwikkelaar (a.i.) @ [Branche: Financiële Dienstverlening / Commercieel] Part-time, 1 dag per week, gedetacheerd via Viertal: ♦ Gebruikersondersteuning, helpdesk en service management. From May 2001 to January 2003 (1 year 9 months) The Hague Area, NetherlandsHelpdeskmedewerker / Technisch Beheerder ITSM (a.i.) @ [Branche: Universiteit / Publieke Sector] Part-time, 1 dag per week, gedetacheerd via Viertal. ♦ Gebruikersondersteuning, helpdesk en service management. From May 2001 to January 2003 (1 year 9 months) The Hague Area, NetherlandsAudio/Video/ICT specialist @ [Branche: Multimedia / Commercieel] Diverse projecten op het gebied van audio, video, licht en internet en media. ♦ Applicatieontwikkeling (Delphi/Visual Basic) ♦ Internethosting (SuSe Linux) ♦ Videoproductie (Adobe premiere) ♦ Mediadiensten (Projectieschermen, Drive-in show) ♦ Computerassemblage ♦ Verkoop hardware MP3 spelers voor openbare gelegenheden From January 1998 to March 2001 (3 years 3 months) Roosendaal Area, NetherlandsDelphi Ontwikkelaar (a.i.) @ [Branche: Softwareontwikkeling / Commercieel] Ontwikkelen van een nieuw ERP/management informatiesysteem. ♦ Delphi Softwareontwikkeling (Delphi/Interbase - 5 FTE) ♦ Systeembeheer (5 werkplekken) From January 2000 to January 2001 (1 year 1 month) Bergen Op Zoom Area, NetherlandsDBase & (Visual) FoxPro Ontwikkelaar @ [Branche: Direct Marketing / Commercieel] Gebruikersondersteuning en webdevelopment, DBASE III/IV / (Visual) Foxpro development. Alles rondom in- en outbound telefoonmarketing, opstellen van scripts (technisch), etc. ♦ Medewerker systeem- en netwerkbeheer (150 werkplekken, MS-WFW & Novell 4) ♦ Applicatieontwikkeling (Visual FoxPro) ♦ Database Administrator (Foxpro/DBase) ♦ Helpdesk From January 1999 to January 2001 (2 years 1 month) Roosendaal Area, NetherlandsHelpdesk / Delphi Ontwikkelaar [Stage] @ [Branche: Gezondheidszorg / Publieke Sector] Gebruikersondersteuning en helpdesk. Delphi (Borland Pascal) ontwikkeling patiënt hulpmiddelen uitleenregistratie. ♦ Medewerker systeem- en netwerkbeheer (MS WFW & Novell 3.1x) ♦ Applicatieontwikkeling (Delphi/Borland Pascal) From April 1997 to September 1997 (6 months) Computer Hardware Engineer [Stage] @ [Branche: ICT / Commercieel] Gebruikersondersteuning, helpdesk en service management. Assemblage, stresstesten, inpakken, opsturen van maatwerk industriële PC's (19"4U) ten behoeve van industrie. ♦ Computerassemblage (Windows 3.0, WFW, Novell 3.12, OS/2) ♦ Systeem- en netwerkbeheer (30werkplekken, MS WFW & Novell 3.12) ♦ Software development (Assembler, RS232, RS485) From April 1995 to September 1995 (6 months) Roosendaal Area, NetherlandsBachelor's degree, Management & Beheer van Informatievoorziening en Technologie @ Haagse Hogeschool - Den Haag From 1998 to 2009 MBO, Technische Informatica @ Zeeland College / ROC Zeeland - Vlissingen From 1994 to 1998 Jord Schneijdenberg is skilled in: ICT, PRINCE2, ITIL, Change Management, Scrum, Business Analysis, Information Management, Management Consulting, Coaching, UML, Piano, Process Management, Databases, Information Analysis, English


Jord Schneijdenberg’s Personal Email Address, Business Email, and Phone Number

are curated by ContactOut on this page.

10x your recruitment & sales conversations

Contact over 200M professionals
instantly by email or phone. Reveal
personal & work email addresses, as
well as phone numbers accurately with
our ContactOut Chrome extension.

In a nutshell

Jord Schneijdenberg's Personality Type

Extraversion (E), Sensing (S), Feeling (F), Judging (J)

Average Tenure

1 year(s), 9 month(s)

Jord Schneijdenberg's Willingness to Change Jobs

Unlikely

Likely

Open to opportunity?

There's 100% chance that Jord Schneijdenberg is seeking for new opportunities

Engage candidates 10x faster

Enjoy unlimited access and discover candidates outside of LinkedIn

Trusted by 400K users from

76% of Fortune 500 companies

Microsoft Nestle PWC JP Morgan Merck Rackspace WarnerMedia Randstad Yelp Google

The most accurate data ever

CCPA Compliant
GDPA Aligned
150M Personal Emails
300M Work Emails
50M Direct Dials
200M Professional Profiles
30M Company Profiles

Hire Anyone, Anywhere
with ContactOut today

Making remote or global hires? We can help.

  • 50 contacts/month
  • Works on standard LinkedIn only
  • Work emails, personal emails, mobile numbers
* 1 user per company limit

No credit card required

Try ContactOut for Free