Jacek Kłosiński’s Email & Phone

Image of Jacek Kłosiński

Jacek Kłosiński

Creative Director @ ENGRAM – agencja brandingowa

Jacek Kłosiński Contact Details

Location:
Gdansk, Pomeranian District, Poland
Work:
Creative Director @ ENGRAM – agencja brandingowa
Mój blog dla kreatywnych @ klosinski.net
Prawe Oko @ Pan Wizualny
Education:
About:

Cześć, nazy­wam się Jacek Kło­siń­ski, zobacz kim jestem i czym się zajmuję: Pro­wa­dzę firmę Pod koniec 2009 roku założyłem agencję brandingową ENGRAM, gdzie peł­nię rolę dyrek­tora kre­atyw­nego i poma­gam klien­tom budo­wać lep­sze marki. Zobacz naszą stronę inter­ne­tową, żeby dowie­dzieć się wię­cej: www.studioengram.pl Rozwijamy także markę Pan Wizualny (www.panwizualny.pl) Pro­jek­tuję Z pro­jek­to­wa­niem gra­ficz­nym jestem zwią­zany zawo­dowo od 2005 

Looking for a different Jacek Kłosiński?

Get an email address for anyone on LinkedIn with the ContactOut Chrome extension
Install the extension - it's free!

ContactOut is used by
76% of Fortune 500 companies

Similar Profiles to Jacek Kłosiński

Recruiters looking for Jacek Kłosiński also viewed
Most popular profiles
Related profiles
  • No profiles to display.