Image of Henrik Appelqvist

Henrik Appelqvist's Email and Phone

Platschef @ Lantmännen

Henrik Appelqvist's Email

  • h****t@hotmail.com
View Henrik's Contact Info
It's free! Takes 5 seconds to sign up
  • Also Viewed Profiles
Location Vasteras, Sweden
Work
Platschef @ Lantmännen
VD @ Saferoad Traffic AB
VD @ Comital Skultuna AB
Produktionschef @ Nike Hydraulics AB
Platschef @ Componenta Wirsbo AB
Protuktverkstadschef @ ABB Automation Technologies AB (ABB Robotics AB)
Produktionstekniker @ ABB Generation AB
Education
Civilingenjör, Industriell Produktion @ Kungliga tekniska högskolan
Gymnasieingenjör, Maskinteknik @ Wenströmska Skolan
@ ERFA
@ Fryxellska Skolan
@ Kungliga Flottan HMS Umeå/Piteå
About

Platschef för Lantmännen Lantbruks produktion i region norr. Ansvar för foderfabriken i Holmsund, Umeå, foderfabriken, lagercentralen och spannmålsanläggningen i Västerås, spannmåls- och utsädesanläggningen i Uppsala samt spannmålsanläggningen och foderfabriken i Klintehamn, Gotland. Sju direktrapporterande chefer och ingår i produktionsavdelningens ledningsgrupp inom division Lantbruk. Lantmännen Division Lantbruk samlar de verksamheter som utvecklar och erbjuder produkter och tjänster som  see more

Search 1.5 billion
Email & Phone#

Browse to anyone's Linkedin profile, and Contactout will find that person's email address and phone number

Start your free trial
(300+ Reviews)

Contactout is used by recruiters at 30% of the fortune500

Ready to try ContactOut?

Start your free trial
(300+ Reviews)